วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก วันที่ 17 มีนาคม 2556

 
 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ภัทร  จึงกานต์กุล
 
 
ดร.คริสตี้  กิ๊บสัน

 
  
อรัญญา นามวงศ์

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ธรรมรัตน์  นาคสุริยะ

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ทวนธน  คำมีศรี

 
 
ดร.อัญชลี  ศิระฉายา (อรัญญา นามวงศ์)
 
 
ดร.คริสตี้  กิ๊บสัน
 
 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ภัทร  จึงกานต์กุล

 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ชัยวัฒน์  รัตนประสิทธิ์
 
 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.อนันต์  นิลมานนท์

 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ธนพิพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ไตรสิทธิ์ เพชรโรจนกิตติ์
 
 
Hon. Prof. Karunakaran Dorrasamy Ph.D

 
Hon. Prof. S.Sulhdev Singh A/L S.Sher Singh Ph.D

 
Hon. Prof. Rupanand A/L Palaniandy Ph.D

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ละมุล  คงทามิน

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ลัดดา  โภคาวัฒนา
 
 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.กาญจนา ศิริเจริญวงศ์

 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.อลิสา  วงษ์บัวแก้ว

 
รศ.กิตติมศักดิ์ ดร.รัฐพล  วงษ์บัวแก้ว

 
ดร.ประจักษ์  เพ็งจางค์

 
ดร.อิสระ คนยืน

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.เผ่าชาติไทย  เสาวคนธ์

 
ว่าที่ พ.ต.ดร.ชัยวัฒน์  รวิโรจนวงศ์

 
ดร.สวรรค์  ประจำ

 
ดร.นิธิศ  มานะเฝ้า

 
ดร.สุรสิทธิ์  มัจฉาเดช

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.วสันต์  อัครเดช

 
ดร.รณกร  จิราธนะพร

 
ดร.เฉลี่ยว ทองมา

 
ดร.สุเทพ  สีด่าน

 
พ.ต.ดร.วชิพร  ยี่ทอง

 
ดร.เสถียร  โพธิ์ชัยหล้า
 
 
ดร.บุญมี  ติสันโต

 
ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ดาราวรรณ  สว่างวโรรส

 
น.ส.ณิชารีย์  นิรามิษ (มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์)
 
 
น.ส.ลินดา  โกดารี  (มหาบัณฑิต กิตตมศักดิ์)

 
นอ.ดร.ประสิทธิ์ จตุรทิศ
 

 
Hon. Prof. Carl Phillip Jebbia Jr.

 
พ.ต.ท. ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.นิติพัฒน์  วุฒิบุญยสิทธิ์
 
 
พ.ต.ท. ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ภทร อัตถากร


 
ภัทร จึงกานต์กุล - ติ๊ก ชีโร่

 
ติ๊ก ชีโร่


 
ดร.เมตตา เต็มชำนาญ ร่วมแสดงความยินดี


 
ดร.มนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่)

 
Hon. Prof. Michael Sander Ph.D

5 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. รายชื่อที่ รับปริญญาเถื่อน สกอ. และ กกต. ตรวจสอบด่วน.. โดย ผอ. เบาะแส
  http://sekson-borsae.blogspot.com/2013/02/blog-post_26.html และ http://sekson-borsae.blogspot.com/2013/03/i-c-t.html ข้อมูลที่มา ของขบวนการ ปริญญาเถื่อน ผอ.เบาะแส เป็นผู้ปราบและหยุดยั้ง พวกขบวนการ หลวงลวงประชาชน และหากินกับ ความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน รวมทั้งข้าราชการ ที่คิดตามไม่ทัน.........อันเป็นขบวนการทำลายระบบการศึกษาและเป็นการทำลายความมั่นคงของประเทศ...ถ้าผมไม่ทำไม่ปราบถือว่าผมเนรคุณแผ่นดิน............และที่ผมทำครั้งนี้ เชื่อว่าคนไทยที่เป็นคนดีๆทั้งประเทศจะสรรเสริญ

  ตอบลบ
 3. “ The Controversial Degree from World Peace University VS the Conspiracy Theory of Business and Political Networking ”
  A recently established university, named World Peace University, has claimed to be the organization for recruiting peace leaders, peace makers, and peace keepers through cultural education. The university was found on 3rd November 2012 at Shangri-La Hotel, Chiang Mai. Since then, there have already been at least 500 people graduated from this university without teaching but honorary degree. There are many interesting facts evidenced by the investigative media and victims.
  1. The truth was revealed since the claimed location of university in USA was found as a house in the residential area in Florida.
  2. Dr. Sawas Bunturngsook, Rector of World Peace University, cannot clarify the formality made by U.S. government.
  3. The university claimed the fee must be paid in US dollar. Moreover, these rates are different from person to person: 500 to 12,000 US dollars.
  4. The university misled some graduates that it has been established 30 years ago. Actually, the graduates have been confused with another university.
  5. The high-profile people were invited for receiving the honorary degree from cohort to cohort. These people are career or community leaders. The newcomers were convinced by these people.
  6. Locations of graduation ceremonies held by this university have been nearly changed from time to time and mostly inappropriate, compared to typical universities.
  7. On 15 March 2013, the World Peace University, by Dr. Sawas Bunturngsook, declared the cancellation of degree, gown and relationship with its Bangkok campus led by Dr. Supanut Donchan.
  8. After the university was pressured to clarify its legitimacy in registering the university and conferring the degree, the World Peace Academy Cyber U Pakistan was then launched and announced to reissue the degrees of all 500 graduates being cancelled their degrees.
  These are only few facts led to controversies and conspiracies from this university. The special detectives have penetrated to collect information from this organization. The special detectives, political analysts, polices, academic, critics have mutually agreed the following:
  From business points of view, the University has already generated the income to many pockets of involvers, up-lines of network marketing teams, former chief polices, former chief soldiers, superstars etc. The profit from one person is up to 4000 times of its cost (the price of degree divided by the cost of paper). Sometime, the graduation ceremony has been held every week of a month. Moreover, the university network is rapidly expanding to neighbouring countries. However, the university has been illegitimate since the beginning.
  From political points of view, owing to the information collected, this organization claimed its goal to expand the number of graduates becoming its political leaders in communities and careers across Thailand. The conspirators have planned to engage in the election in the future. However, this hidden agenda is inacceptable through the University system.
  No one dares to give them a lesson?
  Translate by
  54 Thailand ( Fight for Thailand )

  ตอบลบ
 4. ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้รับทราบความจริงว่าเป็นมหาลัยลวงโลก.......จะทำน่าตากันอย่างไร ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้มาหรือเปล่า

  ตอบลบ
 5. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
  โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

  ตอบลบ