วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

คำให้โอวาทของ ศาสตราภิชาน น.พ.ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ ในวันพิธีประสาทปริญญา (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 19 มกราคม 2556


 
คำให้โอวาท

ของ

  ศาสตราภิชาน นายแพทย์ ดร.วิจิตร  บุณยะโหตระ

แด่บัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2556

บัณฑิตมิใช่ผู้มีเพียงปริญญา

แต่คือผู้อุดมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

·       บัณฑิต มีคุณสมบัติพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย 3 ประการ คือ

1.            เป็นผู้ที่คิดดีเป็นปกติ

คิดถูกต้องตามความเป็นจริง

เป็นผู้เชื่อกฎแห่งกรรม คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

2.            เป็นผู้พูดดีเป็นปกติ

พูดความจริง พูดคำที่มีประโยชน์

และพูดถูกต้องตามกาลเทศะ

3.            เป็นผู้ทำดีเป็นปกติ

มีเมตตากรุณา

ประกอบทาน ศีลและสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

·       คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

        ใบพ้อพันห่อหุ้ม                     กฤษณา

        หอมระรวยรสพา                   เพริศด้วย

        คนเสพเสน่หา                       นักปราชญ์

        ความสุขทราบฤๅม้วย            ดุจไม้กลิ่นหอม

                                                                              (สุภาษิตโคลงโลกนิติ)

ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายจงประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป
                                     ศาสตราภิชาน นายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ดุษฎีแห่งชีวิต ของคนดี แต่งโดย ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.ศุภณัฐ ดอนจันทร์ อธิการบดี มหาวิทยาสันติภาพโลก (WPU 2)


“ดุษฎีแห่งชีวิต”
ของคนดี
ความเป็นคน บนวิถี ของชีวิต
ด้วยดวงจิตร และวิญญาณ การศึกษา
จากความคิด ทฤษฎี หลากวิชา
เปิ ดดวงตา สู่อาชีพ ของคนดี
บนเส้นทาง แห่งชีวิต ที่หลากหลาย
บ้างค้าขาย บ้างรับจ้าง ต่างวิถี
ราชการ งานมีเกียรต์ิ ล้วนมากมี
ภิกษุณี และพระสงฆ์ ผู้ทรงธรรม
เหล่าคนดี ผู้มีเกียรต์ิ ในวันนี้
ล้วนมากมี ความพรั่งพร้อม อย่างเหมาะสม
ความประพฤติ ปฏิบัติ น่าชื่นชม
ล้วนอุดม ด้วยความดี ที่ยาวนาน
ขอชื่นชม อย่างสมเกียรต์ิ ของชีวิต
ถูกลิขิต ด้วยความดี ที่สะสม
“ดุษฎี” “แห่งชีวิต” ค่าอุดม
มือประนม ก้มกราบท่าน อย่างมั่นใจ
ขอให้ท่าน ในวันนี้ มีความสุข
ให้หมดทุกข์ ให้หมดภัย ได้สิ่งหวัง
ให้ชีวิต ให้บุญเพิ่ม เสริมพลัง
ให้มั่งคั่ง ให้ก้าวหน้า สถาพร
ด้วยความรักและปรารถนาดี
ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ ดร.ศุภณัฐ ดอนจันทร์


VDO งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 3 พฤศจิกายน 2556 ณ เชียงใหม่


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สวัสดิ์ บันเทิงสุข ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท่ามกลางบุคคลสำคัญมากมาย


ความจริงของ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก


รายชื่อรับปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก วันที่ 21 มกราคม 2556 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 1.  Hon.Prof.Dr.Wisuthe  Somboonpunth
 2. Hon.Prof.Dr.Bhikshu Dhamapal(UPAGUPTA)Mahasthavira
 3.  Hon.Prof.Dr.Phrakhru Prajak worayan
 4. Dr.Phrakhrusamu Saithong Unchalee
 5.  Hon.Prof.Dr.HEM  BUNPROM ON
 6.  Hon.Prof.Dr.Daranai  Insawong
 7. Hon.Prof.Dr.Chutima  Haetanurak
 8. Hon.Prof.Dr.Kosit  Thavara
 9. Hon.Prof.Dr.Kanjana Pitukvattananon MD.
 10. Dr.Sergent  Major 1 st  Class Surasak  Hongthong
 11.  Dr. Titiporn  Hongthong
 12.  Dr. Numpol  Buasri
 13. รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.ชัยชาติ  จินดามาตย์
 14. Dr.Chainarin  Jindamart
 15. Dr.Likit  Jindamart
 16.  รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.รศิตา  รัตนโชติมาศ
 17. รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.ภัคพิสุทธิ์  อภิชัยวิกุล
 18.  รศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.การันต์ พลฤทธิ์
 19.   Dr. PANUVAT  TANA  YUSOOK
 20.  Dr. NARTLADDA   KINGKAEW
 21. Dr.Paitoon  Vashirawongpinyo
 22.  Dr. Boonyavee  Wachirawongpinyo
 23. Hon.Prof.Dr.MAKORNPON  PANSWATDIWONG
 24. Dr. PHIMBOORN   PANSWATDIWONG
 25.  Dr. Jirawat  Sarasalin
 26.  Dr. Karagate Sungweintong
 27.  Dr. Suwit  Thongsathit
 28.  Dr. Pongpak  Tubprathum
 29.  Dr. Pras     Malakul
 30. Dr. Tappitak    Uonchoo
 31.  Dr. Sitdhirak    Sutantawong
 32.   Dr. Poonyawee       Tieanthanasith
 33. Dr. Natawee   Ananrithkul
 34.  Dr. Santi     Sincharatkun
 35.  Dr. Eaakanan     Khaikham
 36.   Dr. Sunee     Thienthongkum
 37.   Dr. Charal     Boonphanasri
 38.  Dr.Akebhop    Laolapha
 39. Dr. Paiboon      Pakdeepinich
 40. Dr. Jakapan     Tangsaowapark
 41.   Dr. Tiradetch     Petkul
 42.  Dr. Sukhum     Wongprasisti
 43.  Dr. Perk     Lertwangpong
 44.  Sqn. Ldr.Dr.Thanit     Promsatit
 45.   Dr. Sumpong     Tasingtong
 46.  Dr. Chartchai     Khuankhette
 47. Dr. Nattawat     Narach
 48.  Dr. Nakorn     Nukwen
 49.  Dr. Vichai     Charoenteeraboon
 50.  Dr. Urai     Charoenteeraboon
 51.  Dr. Wasan     Patthawee
 52. Dr. Chin     Harnsongkram
 53. Dr. Krisada     Thongkhao
 54. Gp. Capt. Dr.Suwat   Pladsri
 55.  Dr. Suthi     Juthaputhi
 56. Dr. Napon    Chusri
 57.  Dr. Kulrisa      Chujit
 58. Dr. Niphontha   Nithikarnphisitha
 59.  Dr. Tanarat     Teeratanakiat
 60.  Dr. Athikan    Thongin
 61.  Dr. Noppasan     Thipsub
 62.  Dr. Veerawan     Jangratanapornlert
 63.   Dr. Gittitach   Tatiyadamgoeng
 64.  Dr. Suwanna     Tangsritaworn
 65. Dr.Muk  Sulaiman
 66.  Dr.Areepen  Utarasint
 67.  Dr. Vicharn    Minchainant
 68.  Dr. Akaraporn   Vimoljitrarom
 69.  Dr. Vachira   Ninphanapand
 70.  Dr. Sakol  Sridechsooksang
 71. Dr. Pramote      Ananrithkul
 72. Dr. Akkaranant   Tianthanasiit
 73.   Dr. Master Jirattakorn   Yugate
 74.   Dr. Jarunya     Klauphanngam
 75. Dr. Boonlert     Hunsewan
 76.  Dr. POL. LT. POL. Prawaet    Ouripunp
 77. Dr. Songpol     Tangchart
 78.  Dr.Sombuti   Thangchart
 79. Dr. Sittidej     Plangvudhikul
 80. Dr. Songchai     Tangjaroonwanich
 81.  Dr. Chokvisutt    Puttakasem
 82. Dr. Boonsong     Ratanakreetakul
 83. Dr. Thaworn     Wunnakool
 84. Dr. Prasit     Petchsuksunt
 85. Dr. Bunyakorn    Bunyaphattharawat
 86.  Dr. Jiraporn     Sinsong
 87. Dr. Rassame     Watsarai
 88. Dr. Suwannee     Kongsuk
 89.  Dr. Pongsawat     Leechaisit
 90. Dr. Sasidee     Purachathamme
 91. Dr. Chaloemkiat     Kornthongkham
 92. Dr. Sermsakkrip     Sarngchan
 93.  Dr. Saichon     Mebumrung
 94. Dr. Jantira     Sareerak
 95. Dr. Kamonthat     Soonthornsarathool
 96. Dr. Nonhkarn     Kanapan
 97.  Dr. Saowaluk   Tasnaimetakul
 98. Dr. Phromporn       Kulthitikorn
 99. Dr. Phanni     Kulthitikorn
 100. Dr. Taworn     Chaijak

ภาพบรรยากาศ ในวัน พิธีประสาทปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 19 มกราคม 2556VDO พิธีประสาทปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก วันที่ 19 มกราคม 2556

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

บุคคลสำคัญ ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร (กิตติศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 19 มกราคม 2556


ศ.(เกียรติคุณ) ดร.พระภิกษุณีมโนรา ธัมมะรัตนนันดี


ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ชวลิต ดอนจันทร์
(ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกรรมเหมือลแร่ดีบุก ทั้งเหมืองฉีดและเหมืองขุดในยุค 70 ปีที่ผ่านมาและเป็นนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ้วิทยาลัย รุ่นที่ 1 (โรงเรียน ม.ชาย) เป็นผู้ที่มีส่วนบูรณะสาธารณะประโยชน์ถนนโรงเรียนและวัดใน ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา


ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วีระ  ลิมปะพันธ์ 
นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุรพร สิมะกุลธร ประธานกลุ่ม บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) 
ประมาณ 12 บริษัท มีพนักงานประมาณ 7,000 ผลิตคอมเพลสเซอร์แอร์ตู้เย็นและแอร์บ้านเป็นกลุ่มที่ส่งออกอันดับ 1 ของโลกรองจากประเทศจีน 


ศ.(เกียรติคุณ) ดร.ประการ สูตะบุตร วิศวกรรมไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น 
ผู้ก่อตั้งบริษัท Seecom ประเทศไทยให้กับประเทศญี่ปุ่น


ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.ปรีชาวัจฐ์ เรืองขวัญดี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม


ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.สำคัญ เพชรทอง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่


ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์


ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุนันท์ เทพศรี ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ วิทยานุสรณ์


ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.วาทิน หนูเกื้อ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ดร.โสภาพิมพ์ (เศรษฐบุตร) สิมะกุลธร รองผู้แทนอาวุโสกลุ่มบริษัทโซนี่ในประเทศไทย


ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ประธานบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์
(บุคคลสำคัญในการบูรณะปรับปรุงในแวดวงการก่อสร้างและมีส่วนในการจัดสร้างและบูรณะพระตำหนักในพระบรมหาราชวังและพระตำหนักต่าง ๆ อีกหลายพระตำหนัก)

ดร.นำชัยชนะ ดีวี


ดร.วิวัฒน์ กาญจนวงศ์ดร.ธนกฤต รุ่งแสงทวี


ผศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.ภูมภัสส์ กุลเนตรภัคสีห์


ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.โกวิทย์ เกือเจ 
คุณครูที่สอนหนังสือนักเรียนด้วยหัวใจ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตอนเช้าเสาธงยังเป็นธงชาติไทยแต่เมื่อตื่นมาอีกวันกลับกลายเป็นธงชาติมาเลไปเสียแล้ว แต่คุณครูท่านนี้ก็ไม่เคยกลัวอันตรายแต่อย่างใดยัง
สอนหนังสือนักเรียนด้วยใจเสมอ


ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.สุรชา สิทธิชัย


ผศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.วราภรณ์ เทียมตระกูลดร.แสนพล อมตวณิช


ดร.ณรงค์ แตงมณีรศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.กชภัทร อินทรัตน์

ดร.รัตนารี ฤกษ์สำราษ


ผศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.วิภาภรณ์ ถิราวุธ
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.ดร.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตนวันชัย (ปิติ พลังวชิรา) 
หัวหน้าสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ


น.ส.พันธุ์ทิพา นุชทิม (มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์) 


น.ส.สุดหทัย เมทะนี (มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์) 
ลูกสาวคนสุดท้องของพระเอกตลอดกาล ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมบัติ เมทะนี


น.ส.ประภัสสร ธวัชเจริญกิจกุล (มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์) 
อดีตสาวสวยของรถยนต์นิสสัน


น.ส.พิบูลย์ นาโควงศ์ (มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์)