วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

คำให้โอวาทของ ศาสตราภิชาน น.พ.ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ ในวันพิธีประสาทปริญญา (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 19 มกราคม 2556


 
คำให้โอวาท

ของ

  ศาสตราภิชาน นายแพทย์ ดร.วิจิตร  บุณยะโหตระ

แด่บัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2556

บัณฑิตมิใช่ผู้มีเพียงปริญญา

แต่คือผู้อุดมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

·       บัณฑิต มีคุณสมบัติพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย 3 ประการ คือ

1.            เป็นผู้ที่คิดดีเป็นปกติ

คิดถูกต้องตามความเป็นจริง

เป็นผู้เชื่อกฎแห่งกรรม คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

2.            เป็นผู้พูดดีเป็นปกติ

พูดความจริง พูดคำที่มีประโยชน์

และพูดถูกต้องตามกาลเทศะ

3.            เป็นผู้ทำดีเป็นปกติ

มีเมตตากรุณา

ประกอบทาน ศีลและสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

·       คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

        ใบพ้อพันห่อหุ้ม                     กฤษณา

        หอมระรวยรสพา                   เพริศด้วย

        คนเสพเสน่หา                       นักปราชญ์

        ความสุขทราบฤๅม้วย            ดุจไม้กลิ่นหอม

                                                                              (สุภาษิตโคลงโลกนิติ)

ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายจงประสบความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป
                                     ศาสตราภิชาน นายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ

1 ความคิดเห็น:

  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ