วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ถวายปริญญาบัตร ให้เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา




วันที่ 18 มกราคม 2556
 ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.ศุภณัฐ ดอนจันทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (WPU 2)
ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พร้อมตำแหน่งทางวิชาการให้กับ 
พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม
 (วัดที่มีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)


2 ความคิดเห็น:

  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ