วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

บุคคลสำคัญ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 3 พฤศจิกายน 2555 ณ เชียงใหม่


ซ้าย - ศาสตรากิตติคุณ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
กลาง - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์กิตติคุณ 
ขวา - ดร.เอนก หิรัญรักษ์ อดีตรองคณบดี ภาควิชาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ปัจจุบันที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
ทั้ง 3 ท่านรับตำแหน่งทางวิชาการ(กิตติมศักดิ์) ที่สำคัญ


 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สวัสดิ์ บันเทิงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกและผู้ก่อตั้ง
ให้ข้อมูลเกียวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ให้แก่ พลเอก ศ.(เกียรติคุณ) ดร.กิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาค 4 และ พล.ต.อ.ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีต รักษาการ ผบ.ตร และ ศาสตรากิตติคุณ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก


ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.สิงห์ทอง บัวชุม ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษาธิการ จูงมือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เข้ามาในพิธี

ศาสตราย์กิตติมศักดิ์ ดร.ศุภณัฐ ดอนจันทร์ อธิการบดี WPU 2 กล่าวสุนทรพจน์ 
ในวันสถาปนา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555


เป็นเกียรติมอบของที่ระลึกให้  ศาสตรากิตติคุณ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ กล่าวกล่าวสุนทรพจน์ ในวันสถาปนา


ภาพแห่งความสุข วันสถาปนา มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 3 พฤศจิกายน 2556


บุคคลสำคัญของประเทศไทยร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก

2 ความคิดเห็น:

  1. ด้วยความชื่นชมครับ

    ตอบลบ
  2. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ