วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

บุคคลคนในข่าว


หนังสือพิมพ์"บ้านเมือง" ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2556

หนังสือพิมพ์"สยามรัฐ" ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2556 


   หนังสือพิมพ์"บ้านเมือง" ฉบับวันที่ 25 มกราคม 2556

1 ความคิดเห็น:

  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ