วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ดุษฎีแห่งชีวิต ของคนดี แต่งโดย ศ.(กิตติมศักดิ์) ดร.ศุภณัฐ ดอนจันทร์ อธิการบดี มหาวิทยาสันติภาพโลก (WPU 2)


“ดุษฎีแห่งชีวิต”
ของคนดี
ความเป็นคน บนวิถี ของชีวิต
ด้วยดวงจิตร และวิญญาณ การศึกษา
จากความคิด ทฤษฎี หลากวิชา
เปิ ดดวงตา สู่อาชีพ ของคนดี
บนเส้นทาง แห่งชีวิต ที่หลากหลาย
บ้างค้าขาย บ้างรับจ้าง ต่างวิถี
ราชการ งานมีเกียรต์ิ ล้วนมากมี
ภิกษุณี และพระสงฆ์ ผู้ทรงธรรม
เหล่าคนดี ผู้มีเกียรต์ิ ในวันนี้
ล้วนมากมี ความพรั่งพร้อม อย่างเหมาะสม
ความประพฤติ ปฏิบัติ น่าชื่นชม
ล้วนอุดม ด้วยความดี ที่ยาวนาน
ขอชื่นชม อย่างสมเกียรต์ิ ของชีวิต
ถูกลิขิต ด้วยความดี ที่สะสม
“ดุษฎี” “แห่งชีวิต” ค่าอุดม
มือประนม ก้มกราบท่าน อย่างมั่นใจ
ขอให้ท่าน ในวันนี้ มีความสุข
ให้หมดทุกข์ ให้หมดภัย ได้สิ่งหวัง
ให้ชีวิต ให้บุญเพิ่ม เสริมพลัง
ให้มั่งคั่ง ให้ก้าวหน้า สถาพร
ด้วยความรักและปรารถนาดี
ศาสตราจารย์กิตติมศักด์ิ ดร.ศุภณัฐ ดอนจันทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น