วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาพบรรยากาศ ในวัน พิธีประสาทปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก 19 มกราคม 25561 ความคิดเห็น:

  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ