วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พันธมิตรมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ประกาศพิเศษ (ด่วน) ที่001/2556


พันธมิตรมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก

ประกาศพิเศษ (ด่วน)
                                ที่001/2556
                                วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556

เรื่อง   การดำเนินคดี นายเสกสรร ประเสริฐ  และพวกในพื้นที่สน.และ สภ.อ.ทั่วประเทศ

นับแต่ที่มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก และพันธมิตรของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมในการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่บุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคม  ตั้งแต่ระดับ ครอบครัวชุมชน อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

                ซึ่งเป็นกระบวนการในการสนับสนุนเป้าหมายของการสร้างสันติภาพโดยการดำเนินการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลต่างๆ ดังกล่าวมา และกระบวนการดังกล่าวยังคงต้องพัฒนาขยายขอบเขตของการทำงานด้านสันติภาพไปสู่สังคมในระดับอาเซียน โดยการสนับสนุนกฎบัตรของอาเซียน และกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ ในการเสริมสร้างสันติภาพให้เข้มแข็ง

                จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังผลให้ นายเสกสรร ประเสริฐ ในนามผอ.เบาะแส ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและมีพฤติกรรมที่มีความปรารถนาที่จะได้รับประโยชน์จากทางมหาวิทยาลัยเกินกว่าสถานะที่ควรจะเป็น ดังเช่นบุคคลอื่นๆทั่วไปเมื่อไม่สมหวัง จึงใช้ความเป็นสื่อ (ไม่แท้ ) กล่าวอ้างสิทธิต่างๆ เพื่อปกป้องบุคคลอื่นๆ และให้ร้ายผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก และมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร ประกอบกับการนำภาพของบุคคลต่างๆ ที่ได้รับปริญญาบัตร อันเป็นความสุขและเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในฐานะผู้ได้รับปริญญา มากระทำละเมิดเพื่อให้สังคมเข้าใจไปในทางที่เสียหาย เสื่อมเสียคุณค่าและชื่อเสียง

                การกระทำในหลายประการของนายเสกสรร ประเสริฐ ผอ.เบาะแส เป็นการกระทำอย่างต่อเนื่อง และด้วยเจตนาร้าย และเป็นการกระทำโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นการกระทำที่คล้ายกับการเป็นมิจฉาชีพและมีเรื่องของความไม่สุจริตอยู่เบื้องหลัง เมื่อประมวลเหตุการณ์และการกระทำการต่างๆในหลายรูปแบบ รวมถึงการมีพฤติกรรมเป็นอันธพาล ข่มขู่ หรือกระทำด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้สังคมเข้าใจผิดต่อผู้ถูกกล่าวหา ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และพันธมิตรของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงและคุณค่าแห่งปริญญาซึ่งเป็นรางวัลชีวิตของผู้ที่ได้รับ จึงได้มีความเห็นพ้องกันให้เริ่มดำเนินคดีต่อนายเสกสรร ประเสริฐ และพวก ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยขอให้ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง ดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา เบื้องต้นจะดำเนินคดีโดยการร้องทุกข์กล่าวโทษนายเสกสรร ประเสริฐ ในทุกพื้นที่ที่สามารถได้รับเอกสารการกระทำผิดทางสื่อออนไลน์ดังกล่าว ณ สน. หรือ สภ.อ.ของทุกพื้นที่ที่ท่านสามารถรับเอกสารของการกระทำความผิดได้

                                                                                จึงประกาศให้ทราบและดำเนินการโดยพร้อมเพรียง
                                                                                                พันธมิตรมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น