วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัย สันติภาพโลก กับอุดมการณ์ที่แน่วแน่
มหาวิทยาลัย สันติภาพโลก กับอุดมการณ์ที่แน่วแน่ 
การก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค ที่เป็นองค์ประกอบของความสำเร็จ

การรวมตัวกันของนักวิชาการนักธุรกิจและประชาชนจากหลากหลายอาชีพทำให้มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก(World Peace University)มีความเป็นปึกแผ่นในช่วงเริ่มต้นมีผู้คนจำนวนมากได้รู้จักมหาวิทยาลัยในทางที่ดี เพราะมหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมในทางที่ดีและเป็นสิ่งใหม่ของโลก เป็นความกล้าหาญในการนำเสนอความจริงของคนที่มีคุณภาพ มีคุณค่าแห่งชีวิตด้วยประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กิจกรรมอันสำคัญในการมอบปริญญา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ได้มอบให้แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ และบุคคลเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลผู้มีคุณค่ายิ่งต่อสังคม ท่ามกลางความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ซึ่งมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่และชัดเจน จึงย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติและธรรมดา
จะเห็นว่าในปัจจุบันผู้ที่พยายามอวดอ้างตนเป็นคนดี อวดอ้างการทำหน้าที่ของคนดีเพื่อทำการตรวจสอบและกล่าวหาให้ร้ายมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกอยู่เสมอ หลังจากผิดหวังจากการคิดแสวงหาผลประโยชน์กับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย แต่ไม่เป็นผลสำเร็จดังที่ทราบกันอยู่แล้ว คือ นายเสกสรรค์ ประเสริฐ ผ.อ. เบาะแส และพวกพ้องในเครือข่ายของนายเสกสรรค์ ประเสริฐ เหตุใดทางมหาวิทยาลัยยังคงเฉยเมยต่อการกระทำของนายเสกสรรค์และพวก เพราะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชื่อว่าความดีย่อมชนะความชั่วเสมอไป
การกล่าวหาให้ร้ายมหาวิทยาลัย ไปตามอารมณ์ของผู้ที่ขาดวิสัยทัศน์และขาดประสบการณ์ด้านการพัฒนาวิถีทางของการศึกษาและความเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหวในเรื่องของการศึกษาแห่งโลกยุคใหม่นั้น จะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่า ผู้กล่าวหาให้ร้าย ยังคงต้องเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาความคิดและมองไปให้ไกลและกว้างขว้างกว่าสภาพที่เป็นอยู่ กล่าวคือ สภาพที่เป็นอยู่ของผู้รักความยุติธรรมหรือความถูกต้องตามอย่างที่นายเสกสรรค์ ประเสริฐและพวกพ้องที่เป็นอยู่นั้น มิได้บ่งบอกหรือเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้ ดำรงค์ชีวิตอยู่ด้วยอาชีพใด เหตุใดการทำหน้าที่ที่พยายามกล่าวอ้างว่าเป็นประโยชน์ของประชาชนหรือของสังคมนั้น จึงขาดความเจริญก้าวหน้า แต่วิธีการแบบเดิมๆในการหารายได้โดยไม่กล้าเปิดเผยต่อสังคม ในขณะที่สังคมของผู้ที่เจริญแล้วและสังคมของสื่อสิ่งพิมพ์ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ....เสกสรรค์ ประเสริฐ.... แล้วก็ตามไปด้วยการหัวเราะแบบขำๆ และทำหน้า แหย....แหย.... แปลว่า..เขารู้กันสนั่นเมือง อะไรทำนองนั้น
ครั้นจะกล่าวไปแล้วก็น่าเห็นใจ นายเสกสรรค์ ประเสริฐ เพราะชีวิตถูกกำหนดมาให้กำเนิดเป็นอย่างนั้นเช่นทุกวันนี้ ฝ่ายผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอุดมการณ์ด้านการศึกษาที่มองโลกอันกว้างใหญ่เป็นสถานที่รวมรวบและระดมสิ่งที่ดี ที่ยังมีความแตกต่างกับประเทศของเรา สิ่งใดที่เห็นว่ามีปะโยชน์ มีคุณค่า สามารถช่วยเปิดหูเปิดตาให้เราได้สว่างแจ้งทางความคิดได้ เราก็จะกระทำและมุ่งมั่น เดินหน้าโดยไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ
ในกรณีของนายเสกสรรค์ ประเสริฐ และพวกนั้น เราได้แต่รอวันด้วยความมั่นใจว่า ไม่ช้าไม่นานจนเกินไป....ความเท็จ ความคลาดเคลื่อน ความไม่กระจ่าง ความมืดมิดแห่งปัญญา จะสามารถช่วยให้นายเสกสรรค์ ประเสริฐ และพวก ได้มีโอกาสทบทวนถึงวิถีชีวิต ที่ผ่านมา และจะรู้ได้เองว่าวิถีเดิมๆแบบอดีต การพยายามสร้างภาพที่ดีขึ้นซึ่งขัดกับความจริงนั้น มันไม่ได้ทำให้ เขาเหล่านั้นมีความก้าวหน้าไปมากกว่าเดิมแต่ประการใดและนับวันที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพลำบาก ไม่ทราบว่านายเสกสรรค์ ประเสริฐ จะรู้อย่างไรว่า เบาะแสเป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึกที่ดูจะไม่ค่อยเป็นสาระและเที่ยวแจกตามโรงพัก และเที่ยวแจกคนที่คิดว่าน่าจะเป็นเบ็ดไว้เกี่ยวเหยื่อ เพื่อจะได้ปลาอะไรทำนองนั้น แล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ มานานแล้ว นับวันแต่จะอยู่อย่างลำบากเพราะต้องหนีศัตรูเก่า และต้องหลบศัตรูใหม่ ชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องหลบๆ ซ่อนๆ แล้วคอยเต้าข่าว เล่าความ ความนิสัย ในอินเตอร์เน็ต เพื่อการดำรงชีพ การกระทำดังกล่าวเป็นที่กล่าวขานกันว่าได้ผลบ้างสำหรับคนที่เขาถูกกล่าวและขี้รำคาญ
สำหรับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ซึ่งมีเป้าหมายใหญ่ในการสร้างสันติภาพ ให้โอกาศแก่ผู้ที่สมควรได้รับโอกาศที่ดี ใหกรณีของนายเสกสรรค์ ประเสริญและพวกที่กำลังพยายามทำลายมหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและจะไม่ประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน เพราะเหตุแห่งแรงจูงใจที่มิได้เกิด จากความบริสุทธิ์ใจ แต่เกิดจากความโกธร ความไม่สมหวัง ในการใช้วิธีการเดิมๆ ที่ไม่สร้างสรรค์กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
การหลงตัวเอง การลืมตน การหลอกให้ประชาชน หลงเชื่อว่า ข้าพเจ้าคือผู้พิทักษ์ความถูกต้องนั้น จึงเป็นเพียงความเท็จ ที่อาศัยอินเตอร์เน็ตฟอกตัวและมั่วข้อมูลให้วกวน ทำให้ประชาชนสงสัยไปวันๆ
ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม วิถีทางแห่งการดำรงค์ชีพของนายเสกสรร ประเสริฐ ซึ่งมีประวัติที่ผ่านมา ไม่เคลียร์ต่อสังคม และปัจจุบันก็ไม่ชัวร์ต่อสาธารณะชน ผู้ที่ติดตามพฤติกรรมของนายเสกสรรค์ ประเสริฐ ต้องอดทนสักระยะหนึ่ง จึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเอง
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก เป็นเป้าหมายที่ใหญ่ เป็นเรื่องของการสรรค์สร้างวิถีทาง ทางการศึกษา เพื่อมนุษย์ชาติในฐานะที่เราเป็นคนใทยผู้เป็นคนต้นคิดในสิ่งนี้ และมีทิศทางที่ชัดเจน ในการเดินสู่ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและสู่ความร่วมมือกับสังคม แห่งองค์การสหประชาชาติ ภาพที่มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกได้กำหนดไว้เป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จึงเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจและเป็นที่น่ายินดีแก่ผู้ที่ติดตามและเข้าใจ และพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ การดำเนินงานสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกกำลังแผ่ขยาย ไปยังส่วนต่างๆ ของโลกในหลายๆประเทศ และวิธีการดำเนินงานก็เริ่มได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จากรัฐบาลแห่งประเทศปากีสถานและดำเนินการขยายพื้นที่อย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้นในบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานและขยายผลในประเทศมาเลเซียการเตรียมศูนย์ขยายเขตการศึกษาในเมืองดูไบ (สหรัฐอาหรับอามิเรต) การเตรียมศูนย์ขยายเขตการศึกษาในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น และกำลังมีอีกหลายประเทสที่แจ้งความประสงค์จะเข้ามาสู่ พันธกิจร่วม (Joint Mission) กับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก และมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกก็กำลังปรับรูปแบบของการดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อใหม่ว่า WORLD PEACE INTERNATIONAL UNIVERSITY ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นลำดับ สำหรับ WORLD PEACE ACADAMY CYBER U. นั้น นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างงดงามที่รัฐบาลของประเทศปากีสถานได้ให้การสนับสนุน ซึ่งกิจกรรมและหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นสามารถดำเนินการได้ทั่วโลก เมื่อมีผู้เรียนจนจบหลักสูตรแล้ว ใบประกาศนียบัตร หรือใบปริญญาบัตรที่รัฐบาลปากีสถานออกให้นั้น จะต้องได้รับการรับรองโดยสถานฑูตของประเทศนั้นๆ หมายความว่าสามารถนำไปใช้อ้างอิงต่อหน่วยงานราชการของทุกประเทศได้
ในขณะที่กิจกรรมของมหาวิทยาสันติภาพโลก กำลังบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการเข้าถึงกลุ่มคนทางการศึกษา และนับวันที่จะมีแต่ความก้าวหน้า ถึงแม้มีปัญหาเบาหรือหนักเพียงใด กิจการของมหาวิทยาลัยสันติโลก ก็ยังคงเดินหน้าสู่ประชาคมโลกต่อไป
และในขณะเดียวกัน นายเสกสรรค์ ประเสริฐ และพวกพยายามให้ร้ายแก่บุคคลซึ่งเป็นคณะทำงาน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยแอบหลบๆ ซ่อนๆ ใช้โลกอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ สร้างความสับสนให้แก่คนในชาติของตน โดยขาดความเข้าใจและขาดความสำนึกไปว่า การเริ่มต้นสิ่งใดๆ ที่เป็นสิ่งใหม่ๆ ของโลก ที่ตนยัง ไม่รู้นั้น ย่อมมีความบกพร่อง หรือมีช่องว่างที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา ถ้าจะลองหลับตาตรึกตรองด้วยสมองที่ปกติก็จะรู้ได้ทันทีว่า ทุกสิ่งใหม่ย่อมเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง เมื่อมีความขัดแย้ง ย่อมมีความสัมพันธ์ มันจึงเจริญก้าวหน้า ในกรณีของนายเสกสรรค์ ประเสริฐ และพวกเป็นความขัดแย้งและทำลาย
การพยายามทำลายในสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้าง พัฒนายกระดับคุณค่าของคน จึงมิใช่เป็นสิ่งที่คนดีผู้มีธรรม จะพึ่งปฏิบัติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก จึงมีความหวังว่า เมื่อนายเสกสรรค์ ประเสริฐ และพวก เข้าใจหรือเกิดปัญญาจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด ก็จะกลับตัวกลับใจสู่จิตสำนึกเดิมเมื่อตอนที่นายเสกสรรค์ ประเสริฐ ได้เริ่มต้นรู้จักมหาวิทยาลัย และได้รับความเมตตา จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งมีอาวุโสสูงสุด เมื่อกำลังอยู่ในจุดที่มองเห็นและพูดความในใจ ที่จะร่วมสนับสนุน มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสันติภาพ ดังที่นายเสกสรรค์ ประเสริฐ ได้เคบกล่าวไว้โดยมี วีดีโอ บันทึกไว้ใน ยูทูป อย่างชัดเจน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แต่ภาวนา สวดมนต์ อธิฐาน ทำบุญใส่บาตร ให้นายเสกสรรค์ ประเสริฐ และพวก ได้มีดวงตาที่เห็นธรรมและนำสันติภาพเพื่อสันติสุข สู่ประชาคมโลก มากกว่าการปล่อยให้ชีวิตและอนาคตต้องตกอยู่ในหลุมความคิดและจิตสำนึกที่ไม่ดี
การดูถูกเหยียดหยาบเยาะเย้ยบุคคลที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเชื้อพระองค์ของประเทศอินเดียในอดีตและมีสถานะเป็นสามีของสตรีไทย
ในปัจจุบันในการกล่าวหาให้ร้ายในทำนองเป็นพวกแขกหลบหนีเข้าเมือง หรือการกล่าวอย่างอื่นในลักษณะดังกล่าว โดยต้นกำเนิดความคิดมาจากมิจฉาทิฐิ ของนายเสกสรร  ประเสริฐ และพวกที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น นับว่าเป็นการกระทำที่สังคมต้องประณาม ผู้ที่เคยอ่านข้อความที่มีการโต้ตอบกันในทาง Face book และมีการโพสต์ข้อมูลต่อกันไป ถือว่าเป็นการกระทำของคนชั่ว ที่ไม่อยากเห็นสังคมอยู่ดีมีสุข
การดูถูกดูแคลนในเรื่องสถาบันการศึกษาและการเหยียดหยามเชื้อชาติศาสนาที่ปรากฏอยู่นั้น นายเสกสรรค์ ประเสริฐ และพวกจะต้องรับผิดชอบ อย่าลืมว่า เชื่อชาติและเผ่าพันธุ์ของคนปากีสถานและอินเดียที่ประกอบสัมมาชีพอยู่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมาย เขาเหล่านั้นเป็นคนเหมือนกับเรา ครั้นจะดูถูกดูแคลน ทำให้คนคิดกันไปในทางลบว่า เป็นสถาบันการศึกษาจากประเทศด้อยพัฒนาประการใดก็ตาม คงจะเป็นการประเมินผิดโดยสิ้นเชิง
มีผู้รู้ในแวดวงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญของมหาวิทยาลัยในโลกนี้ คุณภาพทางการศึกษาที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศอินเดีย อันดับสองคือจีน อันดับสามคือปากีสถาน
ดังนั้นการดูถูกเยาะเย้ยเหยียดหยัน ราชาวาฮีด ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัย WORLD PEACE ACADAMY CYBER U. แห่งปากีสถาน โดยนายเสกสรรค์ ประเสริฐ และพวก อย่าให้กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่ต้องทำให้ผู้กระทำ กลายเป็นคนไร้ค่า น่ารังเกียจ และคนไม่ดีของสังคม ควรจะหยุดการกระทำใดๆ และกลับตัวกลับใจ ก็ยังไม่สาย
ดุษฎีสีขาว

2 ความคิดเห็น:

  1. http://sekson-borsae.blogspot.com/2013/02/blog-post_26.html ผู้มีวิจารณญาณจะทราบดี

    ตอบลบ
  2. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ