วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บทความเกี่ยวกับเรื่อง "สันติภาพ" จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 12 มิ.ย. 2556

1 ความคิดเห็น:

  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
    โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

    ตอบลบ