วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิถีทางสู่ความอับปางของ เสกสรร ประเสริฐ และคณะเบาะแส

วิถีทางสู่ความอับปางของ เสกสรร ประเสริฐ และคณะเบาะแส

            วิถีทางแห่งเบาะแส โดย เสกสรร ประเสริฐ ที่บังอาจหาญกล้าสถาปนาตัวเอง โดยหาทางละเลงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกและคณะผู้บริหารไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ตนเองมิได้มีส่วนริเริ่มบุกเบิกแนวคิดและทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย นายเสกสรร ประเสริฐ ได้เข้ามาแสวงหาประโยชน์เมื่อไม่ได้สิ่งที่หวังสมดังใจ จึงได้สำแดงธาตุแท้และสันดานให้เห็นอย่างเด่นชัด ด้วยการโจมตีมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกและคณะผู้บริหารทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่มีผลที่จะทำให้เป้าหมายการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพของมหาวิทยาลัยสะดุดหยุดลงแต่ประการใด

            นายเสกสรร ประเสริฐ ผ.อ.เบาะแส กลับได้ใจคิดว่าตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพียงแค่หนังสือพิมพ์ ที่ตนเองพยายามให้ราคาราวกับว่า...เป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อคนดี ๆ ในสังคมไทย แต่โดยข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เสกสรร ประเสริฐ กำลังเหิมเกริมและย่ามใจ....พยายามเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น โดยคิดว่า “เอกสาร” เบาะแส น่าจะมีอิทธิพลพอและได้บังอาจละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ๆ มากมาย โดยเฉพาะผู้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ด้วยความไร้จรรยาบรรณและไร้เดียวสา ไร้มารยาททางสังคม ไร้วัฒนธรรมของคนที่มีจิตใจสูงทำให้ นายเสกสรร มีแรงจูงใจออกเอกสาร “เบาะแส” เพื่อทำลาย มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก เป็นกรณีพิเศษ

            ดังนั้นนอกเหนือจากที่ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินคดีกับ นายเสกสรร ประเสริฐ และคณะเบาะแสแล้วตอนนี้มีผู้ที่ถูกละเมิดให้เสียชื่อเสียงด้วยฝีมือของ นายเสกสรร ประเสริฐ ดูตัวอย่างคำฟ้องที่ถูกศาลรับฟ้องคดี ณ ศาลจังหวัดนครพนม และตัวอย่างคำฟ้องที่ศาลจังหวัดธนบุรี และตัวอย่างคำฟ้องที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีที่คล้ายคลึงกันในอีกหลายจังหวัดทางภาคใต้ ภาคเหนือและภาคอีสาน รวมทั้งศาลอาญา กรุงเทพมหานคร

            ขอให้ผู้ที่ถูกดูหมิ่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นดุษฎีบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกเตรียมรับตัวอย่างคำฟ้องที่ศาลได้โปรดวินิจฉัยไว้แล้วว่าคดีมีมูลความผิดทางอาญา เพื่อจะได้มีความสะดวกในการดำเนินคดีต่อ นายเสกสรร ประเสริฐ และคณะเบาะแส ให้กว้างขวางคลอบคลุมทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วที่สุด ณ วันนี้ นายเสกสรร ประเสริฐ คงจะรู้แล้วว่าอาชีพที่สุจริตกับไม่สุจริตเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ต้องจดจำไปจนตายและพฤติกรรมของคนที่คิดว่ามีหนังสือ “เบาะแส” แล้วจะสำคัญตนเองผิด ใช้พฤติกรรมดุจผู้มีอิทธิพลทำลายคน...ตามความคิดและความโกรธที่ไม่ได้ผลประโยชน์ดั่งใจ นายเสกสรร ประเสริฐ ไม่สามารถปิดบังสิ่งที่อำพรางไว้ในอดีตว่าทำมาหากินโดยใช้ “หนังสือเบาะแส” บังหน้าอย่างแน่นอน

                                                                        เหล็กไหล  พญานาค

4 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
   โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

   ลบ
 2. เวปไซต์ ผู้โพสต์ชื่อ ธัชพงศ์ ฯ เป็นเวปไซต์ ปลอม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
   โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

   ลบ