วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แสบสันต์ "กล้าหรือไม่กล้า"


"ตัวอย่างคำสาบานสำหรับแสบสันต์ ประสาทเสื่อม"

       ข้าพเจ้า นายแสบสันต์ ประสาทเสื่อม แห่งสำนักเบาะทรุด ข้าพเจ้าขอสาบานว่า...ในชีวิตของข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าตั้งใจเป็นคนดีมาตลอด...ดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศความบริสุทธิใจต่อสังคม ถ้าข้าพเจ้าได้กรรโชกทรัพย์หรือแอบตบทรัพย์ของผู้อื่นหรือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้จากประชาชนผู้รู้เท่าไม่ถึงการหรือกระทำต่อพระหรือแม่ชีผู้ทรงศีล หรือแสวงหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก จริง...ขอให้ข้าพเจ้าและบิดา มารดา ญาติพี่น้อง บริวาร...มีอันเป็นไป...ตายด้วยคมหอก คมดาบหรือคมอาวุธอื่น ๆ ขอให้ฉิบหายตายโหง...ภายใน 3 วัน 7 วัน หรือถูกออกหมายจับหลายท้องที่...ภายในเดือนนี้ และขออย่าได้มีความเจริญใด ๆ และให้เวรกรรมตามสนองข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติ...แต่หากข้าพเจ้าไม่ได้กระทำการใด ๆ ดังกล่าวขอให้ข้าพเจ้าและเขาเหล่านั้นทุกคน แคล้วคลาดจากภัยร้ายและขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร

                                                         ลงชื่อ..............................
                                                             (คนเลวในคราบคนดี)


                       ด้วยอภินันทนาการจาก
                                                              ราชสีห์ หนวดงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น