วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แก่ Hon.Prof. Kelvin LAI Ph.D

มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา  social welfare and development

ให้แก่

 Hon.Prof. Kevin  LAI Ph.D
Permanent Representative
UNESCAP
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สาขา  social welfare and development


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น