วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประกาศ ด่วนที่สุด

ประกาศ

เรื่อง    การสอบพฤติกรรมของนายเสกสรร ประเสริฐ  ผอ.เบาะแส
เรียน   ผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบุคคลดังกล่าว ได้พยายามสร้างความนิยมให้สังคมหลงเชื่อว่าตนเป็นคนหนังสือพิมพ์ ผู้มีความรู้ทางกฎหมาย เป็นผู้รักความยุติธรรม ปกป้องคนดี ฯลฯ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมานี้หากไม่มีผู้ใดระมัดระวังก็จะกลายเป็นว่า สิ่งที่นายเสกสรร ประเสริฐ ผอ.เบาะแสกล่าวหาใคร โดยบังอาจกล่าวหาให้ร้ายบุคคลใดๆหรือองค์กรใดๆ โดยการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยการนำเรื่องราวที่ตนเองกล่าวลงไปในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทาง Social Network ซึ่งตามธรรมเนียมปกติจะไม่มีสื่อใดๆ เขากระทำเช่นนั้น เพราะสำนึกด้วยจรรยาบรรณและจริยธรรมขอคนทำสื่อ ประกอบกับกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยเสมอเหมือนกัน การกระทำที่นายเสกสรร ประเสริฐ กำลังกระทำอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก จึงเป็นความพยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายองค์กรและบุคคล อันเนื่องมาจากแรงจูงใจที่ไม่สุจริต

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ทราบว่า พฤติกรรมในการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนั้นหากเป็นวิญญูชนทั่วไปที่มีอาชีพสื่อนั้น จะไม่มีใครกล้ากระทำเช่นนั้น แต่นายเสกสรร ประเสริฐ ได้แสดงเจตนาของการกระทำโดยมิได้สำนึกต่อการละเมิดสิทธิของผู้อื่นแต่ประการใด นายเสกสรร ประเสริฐ จึงได้ถูกดำเนินคดี โดยมีผู้เสียหายหลายรายกำลังดำเนินคดีเพิ่มเติม ขอให้ประชาชนชาวไทยติดตามพฤติกรรมและตรวจสอบพฤติกรรมย้อนหลังของบุคคลดังกล่าวเพื่อจะไม่เผลอเข้าใจผิดต่อมหาวิทยาลัยและผู้ถูกกล่าวหา ที่พยายามสร้างภาพความน่าเชื่อถือที่ตบตาประชาชนอยู่ในขณะนี้  ความคืบหน้าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป และบุคคลใดที่เคยถูกนายเสกสรร ประเสริฐ ผอ.เบาะแส ละเมิดสิทธิใด ๆ ขอให้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มี เพื่อจะได้ดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

                                                                                    เพชร   ปัญญาจารย์


            

4 ความคิดเห็น:

 1. ตอนนี้ เอกสาร ถึงพื้นที่การศึกษาของประเทศปากีสถานแล้ว และขอประกาศให้ทราบ
  1 นายศุภณัฐ ดอนจันทร์
  2 นายเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
  3 นางวิไลลักษณ์ เลขาขำ
  4 นายสมัย เหมมั่น
  5 นายวิโรจน์ เวทยาวงศ์
  6 นายสมบัติ ฤกษ์สมุทร
  7 นางยินดี มาลี
  8 นางสาวประภาจิต สว่างพัฒนา
  เป็นผู้บริหาร World Peace Academy Cyber U University ถูกต้องตามกฏหมาย และเป็นสถาบันอุดมศึกษา ระบบทางไกล เรียนรู้ ได้ทั่วโลก จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
  ไม่ได้จดทะเบียนที่ประเทศไทย จึงไม่จำเป็นต้อง
  ขึ้นกับ สกอ. แต่จะขึ้นกับสถานทูตปากีสถาน
  ลงชื่อ นางสาวประภาจิต สว่างพัฒนา ผู้ประกาศ
  ให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการฟ้องร้องนายเสกสรร ประเสริฐ ได้ ตามกฏหมาย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
   โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

   ลบ
 2. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
  โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

  ตอบลบ
 3. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
  โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

  ตอบลบ