วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นายเสคสัณฑ์ ประเสิดกับความพยายามทำลายมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก


นายเสคสัณฑ์ ประเสิดกับความพยายามทำลายมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
โดยเหล็กไหล พญานาค

 มหาวิทยาลัย สันติภาพโลก (WORLD PEACE UNIVERSITY)  มิใช่เป็นของเล่นสำหรับผู้ไร้สติปัญญา.....และมิจฉาชีพกำลังหาทางทำลายด้วยเหตุจูงใจอะไร?
                จากการที่มหาวิทยาลัยได้ทำการสถาปนาพร้อมด้วยการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต(กิตติมศักดิ์)คำว่า กิตติมศักดิ์ก็แปลว่า ได้มาโดยไม่ต้องเรียน ครั้นจะมีการอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนหรือหลังวันรับปริญญา ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  การที่ไม่ต้องเรียนก็ไม่ได้หมายความว่า...ไม่รู้....เพราะผู้ที่รับปริญญากิตติมศักดิ์นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ จากการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ชีวิตจริง และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกจึงให้เครดิตให้คุณค่าแก่คนเหล่านั้นเพื่อประกาศให้สังคมรู้ว่า ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้า สังคมจะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์จากทุกวงการทุกอาชีพเช่นเดียวกัน กิจกรรมในรูปแบบของการมอบปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาสันติภาพโลก จึงถูกดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อวันแห่งอนาคตของประเทศชาติที่ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยอมรับในความมีคุณค่าซึ่งกันและกัน โดยไม่ยึดถือตัวตนเป็นฐานที่ตั้งแห่งความถูกต้องแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ใดที่คิดไม่เหมือนตนหรือทำไม่เหมือนตน ก็จะกลายเป็นคนนอกคอกหรือตกขอบ  การคิดนอกกรอบของคนที่มีหัวก้าวหน้ามิได้หมายความว่าเป็นคนนอกคอก แต่ถ้าคนที่จมปลักดักดานอยู่กับความคิดที่ไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติม กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ ไม่มีข้อมูลใหม่ ไม่มีคำอธิบายใหม่ ติดยึดอยู่แต่กรอบความคิดเก่าๆไม่กล้ายอมรับความจริงในสมัยใหม่....สุดท้ายเขาเหล่านั้นนั่นแหละที่มีความคิดติดอยู่ในคอกอันยาวนานกรณีของบุคคลที่พยายาม     อวดตัว อ้างตน เป็นคนดี พยายามอุปโลกน์อ้างตนให้ดูกลมกลืนเหมือนกับว่า....ตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือเป็นสื่อที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนั้น....พฤติกรรมดังกล่าว...ชาวบ้านที่ไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดจะหลงชอบแต่ผู้ที่มีความรู้หรือมีวุฒิภาวะทางสังคม ก็พอจะไหวตัวทัน หรือมีปฏิภาณไหวพริบที่ตามทัน...รู้ทันว่า...หมอนี่ไม่ใช่ของจริง ทุกสิ่งเป็นความพยายามที่จะแสดง แต่ขัดแย้งกับความจริงอันเป็นแรงจูงใจที่พยายามใช้ผู้บริโภคสื่ออินเตอร์เน็ตที่ขาดความระมัดระวัง เกิดความเข้าใจผิดและพลั้งเผลอหลงเชื่อข้อมูลเท็จ กลายเป็นเหยื่อข่าวลวงไปโดยไม่รู้ตัว
                บุคคลที่เป็นต้นเหตุ ข่าวลวง” “สรุปหลอก ส่งไปล่อเหยื่อให้หลงแล้วยิ่งปล่อยข่าว ขยันโพสรูปภาพ หรือ ข้อความที่ขาดภูมิปัญญา...ไปแทรกหาเฟสบุ๊ค หรือ อีเมล์ ของคนอื่นๆโดยไร้มารยาท โดยไร้ข้อมูลที่ถูกต้อง...คาดเดา....เขียนเต้าเล่าเรื่องที่มิได้บ่งบอกถึงเบื้องหลังแห่งความจริงใจ...เพียงแค่ความโกรธแค้น...ที่มีคนรู้ทัน มีคนจับผิด มีคนเห็นพฤติกรรมแห่งความโลภในทรัพย์ ในลาภยศของผู้อื่น แล้วกระทำไม่สำเร็จ จึงมุ่งทำลายผู้มีส่วนได้เสียแต่ก็ไม่เป็นผล...เรื่องนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงในสังคมอันอุดมด้วยบัณฑิตของประเทศไทย
บุคคลที่เป็นต้นเรื่องของความพยายามปล่อยข่าวลวงเล่าข่าวเท็จ วิ่งโร่หาแนวร่วมที่คิดว่าน่าจะได้ผลโดยที่คิดเอาเองว่า น่าจะเป็นคนหัวอ่อนกว่าตน คือพระ คือภิกษุณี....ทั้งพูดดี..พูดโน้มน้าว...พูดยั่วยุสารพัด แต่ไม่เป็นผลดีนัก
                คือนาย เสคสัณฑ์ ประเสิด ผ.อ.กระดาษเปื้อนหมึก เบาะเสื่อม  ตอนนี้ดูเหมือนว่า ยิ่งดิ้นยิ่งจม ติดหล่มจากรอยเท้าของตนจนไม่มีทางออก.....นายเสคสัณฑ์ ประเสิด พยายามทุกทาง เพื่อจะล้มผู้บริหารและมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกให้จงได้ เหตุใดเขาไม่ช่วยจับเด็กแว๊น,คนค้ายาเสพติด รถยนต์ชนแล้วหนี พวกนักการเมืองที่โกงบ้านกินเมือง?.....เพราะเสคสัณฑ์เป็นของปลอม..และกลัวตาย
                คนที่มีความคิดในทางก้าวหน้าและสร้างสรรค์นั้น ถ้าเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา เขาจะไม่รีบทะเล่อทะล่ากล่าวหาหรือโจมตี เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน แต่แรงจูงใจจากการพยายามกระทำความชั่วที่ไม่สำเร็จ จนกลายเป็นความแค้น ความอายเสียฟอร์มแต่อ้างว่าเป็นการต่อสู้เพื่อสังคม เพื่อประชาชนนั้น มันจึงไม่เห็นหนทางแห่งชัยชนะ มีแต่จะชอกช้ำ และตรมตรอม เพราะไม่ยอมจำนน ยอมรับในแรงจูงใจที่ผิดๆ  ดังนั้น ความพยายามทำดีของ นายเสคสัณฑ์ ประเสิด แห่ง กระดาษเปื้อนหมึกที่ชื่อเบาะเสื่อมนั้นจึงเป็นสิ่งที่ มีความชั่วซ่อนเร้นอยู่ภายในและเป็นความจริงใจที่จอมปลอม ต่อประชาชนเท่านั้นเอง ลองตรวจสอบประวัติให้ลึกแล้วจะรู้...แต่ผู้ใหญ่ผู้มีเมตตาจิตกลับมองเสคสัณฑ์ว่าเป็นอาการบางอย่างของผู้ป่วยทางจิตอย่างรุนแรง!!!
                วันทั้งวันได้แต่พร่ำรำพันกับแนวร่วมที่ว่างงาน ขาดการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของความเป็นคนที่มีสมบัติของความเป็นผู้ดี ผู้ที่เป็นคนของมวลชน ไม่เห็นมีอะไรใหม่ ข้อมูลวกวน ได้แก่ หยอดคำที่ต่ำต้อยด้อยคุณภาพ ในกลุ่มก้อนของตน แล้วโพสให้คนอ่าน...คนที่เข้าใจ เขาก็มองเป็นเรื่องไร้สาระ คนที่ไม่เข้าใจ เขาก็มองเป็นเรื่องที่จริงจัง  อย่างที่นายเสคสัณฑ์ ประเสิด พยายามหลอกล่อ ต่อเติมให้คนติดตาม  มีคนจำนวนมากในสังคมมีปมเด่นและปมด้อยต่างกัน  ปมเด่น   ของนายเสคสัณฑ์ ประเสิดคือ ความทะเยอทะยาน อยากให้สังคมยอมรับ อยากให้คนดูว่าเก่ง อยากให้สังคมเข้าใจว่าเป็นคนสำคัญ แล้วรู้จักประชาสัมพันธ์ข่าวคลุมเครือได้ดี  และสามารถสร้างความเชื่อถือให้เกิดแก่แนวร่วมผู้ไร้อนาคตให้เกิดความเชื่อถือได้ดี แต่ ปมด้อยของนายเสคสัณฑ์ ประเสิด คือ มีความกดดันในชีวิต ขาดการยอมรับของคนดีผู้มีสมองปกติ  ในวัยเด็กอาจถูกกระทำทารุณกรรมหรือ ถูกกดขี่อย่างรุนแรง อยากเป็นคนมีสีแต่ไม่มีโอกาสสมหวังในชีวิต อยากเป็นผู้มีอำนาจแต่เดินทางผิดพลาดเสมือนกับคนเดินหลงทาง ชีวิตจึงไม่มีทางออกมากมายนัก เขาจึงเป็นได้อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
                นายเสคสัณฑ์ ประเสิด พยายามทำตนเหมือนคนเก่ง คนฉลาด นักสืบ นักตรวจสอบ หลังจากที่มีเบื้องหลังจากความผิดหวัง ที่หวังจะได้เงิน 500,000 บาท  จากท่านอธิการบดีแล้ว ยังผิดหวังจากความต้องการที่จะเป็น อธิการบดี เพื่อหวังเอาตำแหน่งไปทำมาหากินแทนท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ที่มีแผนจะลาออกและกลับเข้ามาใหม่  ความล้มเหลวด้วยแรงจูงใจที่ผิดๆอย่างมหันต์ จึงทำให้เสคสัณฑ์ ประเสิด มุ่งมั่นพยายามทุกวิถีทาง...ทำลายชื่อเสียงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก    ทำลายความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ด้วยความพยายามส่งหนังสือร้องเรียนมหาวิทยาลัยและผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆ และกล่าวหาว่า     เป็นมหาวิทยาลัยเถื่อน? เป็นปริญญาเถื่อน? และพยายามพูดเชิงดูถูกหมิ่นประมาทผู้รับปริญญาไปในทำนองว่าตนเป็นคนฉลาดกว่า? เป็นผู้รู้ความจริง? เป็นผู้ตรวจสอบ? เป็นผู้รักษาความยุติธรรม? เป็นผู้ปราบปรามคนชั่ว? เป็นผู้ปกป้อง? แต่ไม่กล้าบอกว่าตัวตนแท้ๆคือ ผู้ร้ายกลายพันธุ์คำถามที่นาย เสคสัณฑ์ ต้องตอบต่อสังคมคือ ใครที่มีพฤติกรรมขู่กรรโชกทรัพย์ผู้อื่นมาหลายครั้ง โดยใช้กระดาษเปื้อนหมึก เบาะเสื่อม มาบังหน้า  ถ้ากล้าจริง ฉลาดจริง ทำไม พยายามมุ่งไปคุยโน้มน้าวแกมบังคับเพื่อขอความร่วมมือต่อผู้ที่ได้รับปริญญาที่ตนพินิจพิเคราะห์เอาเองว่า คนเหล่านี้บางคนน่าจะขวัญอ่อน และน่าจะยินยอมให้ความร่วมมือแต่ก็ไม่สำเร็จ เช่น พระสงฆ์,แม่ชี,ภิกษุณี
         นายเสคสัณฑ์  ประเสิด  อาจจะทะนงค์ตัวมากจนเกินไปก็ได้ คิดว่าข้าแน่ ข้าเก่ง ข้าฉลาด กว่าผู้อื่น ถ้าจะลองหยิบยกบุคคลที่มีวุฒิภาวะและการศึกษาหน้าที่การงานดีอยู่แล้วที่เขาเหล่านั้น ยินดีที่รับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกมาเปรียบเทียบกับความคิดที่ นายเสคสัณฑ์  ประเสิด อุปโลคน์ตนว่าไม่น่าจะฉลาดกว่า นายเสคสัณฑ์หรือลองพิจารณาชื่อเสียง การศึกษา ผลงาน ของท่านเหล่านี้ว่ามีท่านใดบ้าง ที่นายเสคสัณฑ์ น่าจะมีความเฉลียวฉลาดหรือผลงานที่สังคมให้การยอมรับมากกว่าสภาพของความเป็นเหลือบของกระดาษเปื้อนหมึกที่กำลังฮึกเหีมโจมตีให้ร้ายมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกที่ตนพยายามหาช่องทางไปทำมาหากินแต่ไม่สำเร็จ ลองดูชื่อบุคคลำคัญต่อไปนี้ ที่นายเสคสัณฑ์ ประเสิด ไร้สติปัญญาที่จะรู้เลยหรือว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีวิชา มีอาชีพที่ดีมีความสำคัญอย่างไร   
1.             พล.. กิตติ  รัตนฉายา    อดีตแม่ทัพภาคที่4,อดีตวุฒิสมาชิก,ราชองค์ลักษ์พิเศษ,นักวิชาการด้านความ    มั่นคง          
2.             พล... สุนทร  ซ้ายขวัญ      อดีตรักษาการ ผบ.ตร         
3.             เจ้าดวงเดือน  ณ เชียงใหม่      เจ้านายเชื้อพระวงศ์ในอดีตที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือ                                        
4.             ดร.มานพ  ภาษิตวิไลธรรม     อดีตอธิการบดี .ราชภัฏ เชียงราย   
5.             ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย                 อธิการบดี .ราชภัฏสวนสุนันทา      
6.             พล... ชัย  สุวรรณภาพ        อดีตรอง ผบ.ทหารสูงสุด                    
7.             พล... ทองเลื่อน  ประพัฒทอง         อดีต ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศ
                                                             อดีต ผบ.ผู้บัญชาการยุทธทางอากาศ                                                 
8.             พตอ.หาญ  เลิศทวีวิทย์               อดีดอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน
                                                 อดีต ... สน.สายไหม                   
9.             นาย มานิตย์  จิตต์จันทร์กลับ       อดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลฎีกา,เป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ 
10.      ดร.สมบัติ  เมทะนี                       ดาราภาพยนตร์กว่า 700 เรื่อง และดาราคนแรกที่เรียนจบปริญญา               
                                                     เอกจริงๆ ทำดุษฎีนิพนธ์จริงๆ            
11.      นาย ฉลวย  ศรีรัตนา                    ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง                     
12.      พล.. พนม  บัติประโคน            ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  นายทหารระดับสูงกองอำนวยการรักษา       
                                                     ความมั่นคงภายใน   ( กอ.รมน )                  

13.      พล.. วีระพจน์  ภูมะภูติ              อดีตอาจารย์โรงเรียนนายร้อย จปร 13 ปี และ
                                                     อาจารย์สอนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจนเกษียรอายุราชการ
14.      .. ภูพิพัฒน์  กุหลาบซ้อน ร.น.       ผู้ทำหน้าที่เป็นองค์คณะในศาลทหาร 
15.      พตอ.พุฒิพัฒน์  โพธิ์คงศิริเดช            ผกก. ตำรวจสันติบาล                       
16.      พล.. สมชาย  เชนะโยธิน   ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก,นายทหารระดับสูงหน่วยบัญชาการกองกำลังสำรอง                      
17.      พตท. สุรโชคม์  วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์  ( สารวัตรแรมโบ้ )   หัวหน้าพนักงานสอบสวน,นักกฎหมาย       
18.      พตท. สุพิช  พันธ์เพ็ง                   หัวหน้าพนักงานสอบสวน,นักกฎหมาย                    
19.      นาย สิงห์ทอง  บัวชุม                   ..,ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ                                                     
20.      นาย สุนันท์   เทพศรี                    อดีตรองอธิบดีกรมอาชีวะศึกษา อดีตผู้ตรวจราชการ 
                                                    กระทรวงศึกษาธิการ                                                             
21.      ดร.เอื้อมพร  รัตนพันธ์        ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานประกันสังคม   นักวิชาการ                                         
22.      นาย วีระ  ลิมปะพันธ์          นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยใน    
                                          พระบรมราชูปถัมภ์
23.      นาง  อัจฉรา  หัสบำเรอ             อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์           
24.      นาย ชัยวัฒน์  รัตนประสิทธิ์       ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
25.      พตท.นิติพัฒน์  วุฒิบุณยสิทธิ์     สารวัตรกองปราบ แผนก ... ,นักกฎหมาย             
26.      ว่าที่ ..นิพนธ์  ซิ้มประยูร       ทนายความประสบการณ์กว่า 20 ปี                                                
27.      นาย วิฑูรย์  มากสวาสดิ์              ทนายความประสบการณ์กว่า 20 ปี                                              
28.      นาย จักรภพ  กีรติชาญเวช          ทนายความประสบการณ์กว่า 30 ปี                                                
29.      นาย วัชรพล  บุษมงคล               ผู้พิพากษาสมทบ,นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความ 
                                                 ปลอดภัยแห่งประเทศไทย,กรรมาธิการ
30.      นาย สำคัญ  เพชรทอง                     อธิการบดีวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่
31.      นาย อนันต์  นิมานนท์                     นายกสมาคมผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาค               
32.      นาย ยอดรัก  เสาร์คนธ์                     สื่อมวลชนอาวุโส                                       
33.      นาย พัฒน์  จึงกานกุล                       สื่อมวลชน TV ช่อง7   (ผู้ประกาศข่าว)                               
34.      นางสาว อลิซาเบธ  แซทเลอร์           สื่อมวลชน TV ช่อง5   (ผู้ประกาศข่าว)                                   
35.      นาย ยอดชาย  เมฆสุวรรณ                 ดาราชื่อดัง                                                       
36.      นาย โกวิทย์  วัฒนกุล                         ดาราชื่อดัง        
37.       นาย ดามพ์  ดัสกร                             ดาราชื่อดัง                                                                                             
38.       นาย อัศวิน  รัตนประชา                    ดาราชื่อดัง
39.      นาย ธรรมรัตน์  นาคสุริยะ                สื่อมวลชนอาวุโส,นักการเมือง
40.      นาย สุเทพ  วงศ์กำแหง                                       นักร้องชื่อดัง,นักการเมือง      
41.      นายมานพ  อัศวเทพ                             ดาราชื่อดัง
42.      นาย ดรรชิต  ขวัญประชา                  ดาราชื่อดัง
43.      นางสาว อรัญญา  นามวงศ์                ดาราชื่อดัง
44.      นาย วิโรจน์  สิทธิประเสริฐนันท์      นายกสมาคมมัคคุเทศก์ อาชีพแห่งประเทศไทย
45.      พระอาจารย์ สมชาติ  จันทโชติ         ท่านพระครูสำนักแสงธรรมส่องชีวิต
46.      พระครูภาวนาวิศิฐ (พระอาจารย์ปู่)   วัดแดนสงบ นครราชสีมา
47.      สมเด็จพระรัชมังคลาจารย์                 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
48.      นาย ขวัญแก้ว  วัชโรทัย
49.      ดร.วิวัฒน์ชัย  กุลมาตร์                       อดีตรองอธิการบดี .รามคำแหง
                                                           (นักวิชาการ,นักบริหารการศึกษา,นักกฎหมาย)
50.      พตท. ภทร  อัตถากร                           นักกฎหมาย
51.      นาย ทวนทน  คำมีศรี                          คอลัมนิสส์ / นักแสดงชื่อดัง
52.      นาย นิรัตติศรัย  กัลจารึก                     ผู้ผลิตสื่อภาพยนตร์/โทรทัศน์
53.      นาย สะอาด  จันดี                                นักเขียนชื่อดัง
54.      นาย สรนันท์  ร.เอกวัฒน์                     นักประพันธ์/นักแสดง
55.      นาย ติ๊ก  ชิโร่                                         นักร้องชื่อดัง
56.      นายโจนัส  แอนเดอร์สัน                        นักร้องชื่อดัง
57.      นางสาว คริสตี้  กิ๊ปสัน                           นักร้องชื่อดัง
58.      นาย สมบัติ  พิมพ์แสง                         สื่อมวลชนและนักวิชาการรักษาความปลอดภัย
59.      นาย ทรงจิต                  พูลลาภ                         นักวิชาการด้านการพัฒนาสังคม
60.      นายปราโมทย์               เมษะมาน       นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
61.      เมธวัชร์ (เทวัญ)            ทรัพย์แสนยากร นักดนตรีชื่อดัง
62.      สบชัย    (ฟอร์ด)            ไกรยูรเสน            นักร้องชื่อดัง
63.      .. สมรักษ์                    คำสิงห์ .น.        นักชกเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทย
64.      พล.อ ธันวาคม                ทิพยจันทร์    ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ,กองทัพบก,คอร์ลัมนิสต์ชื่อดัง นามปากกา...หมึกดำ
         รายชื่อบุคคลสำคัญดังกล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนของบุคคลที่มีคุณค่าทั้งด้านสติปัญญาและ
วิชาจารณญาณที่มีบุคคลเป็นที่ปรึกษาอีกมากมายนอกเหนือจากสติปัญญาของตนแล้ว
        รายชื่อต่างๆของบุคคลบางท่านที่กล่าวมานั้นเพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นว่า ท่านเหล่านั้น มีความเฉลียวฉลาด มีการศึกษาและมีวุฒิภาวะเพียงพอ เป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสทางสังคมด้านการศึกษาแบบ เข้าใจ เข้าถึง และนำสันติภาพสู่ชาวโลกมากกว่าที่จะมีความคิดอยู่เพียงแค่ สามัญสำนึกที่ตื้นเขินของ นายเสคสัณฑ์ ประเสิด แห่งสำนักกระดาษเปื้อนหมึกเบาะเสื่อม
        ทำไมนายเสคสัณฑ์  ประเสิด  จึงไม่เปิดสมองเพื่อตรองสมาธิให้เกิดปัญญามาเห็นหนทางสว่างอันจะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกบ้าง... ? ยังมีผู้ได้รับปริญญาบัตรที่เป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวอเมริกัน,ชาวอังกฤษ,รัสเซีย,เยอรมัน,มาเลเซีย,ญี่ปุ่น,ปากีสถาน นักธุรกิจระดับ พันล้าน หมื่นล้าน แสนล้าน รวมทั้งข้าราชการและผู้นำสังคมอีกมากมายที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากทางมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก นายเสคสัณฑ์  ประเสิด  กำลังดูถูกภูมิปัญญาและวุฒิภาวะของบุคคลเหล่านั้น แสดงว่าความคิดและจิตสำนึกบกพร่องที่ต้องรับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
        หมายความว่า...คนเหล่านั้นขาดความเฉลียวฉลาดหรือมีสติปัญญา ไม่เท่าทันนายเสคสัณฑ์ ประเสิด
เลยเชียวหรือ...???
        ถ้าจะมองในส่วนของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก มีนักวิชาการระดับประเทศ ระดับโลก เป็นที่ปรึกษาเช่น ศาสตราภิชาญ  นพ.ดร. วิจิตร  บุญยโหตระ, ศาสตราภิชาญ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงค์ศักดิ์
ศาสตราภิชาญ  ดร.เอนก  หิรัญรักษ์ , ศาสตราภิชาญ  นพ.ดร. ธรรมภิวัฒน์  นรารัตน์วันชัย (ปิติพลังวชิรา)
ศาสตราภิชาญ  ดร.เรวัฒน์  ชาตรีวิศิษย์ และยังมีนักวิชาการที่มีประสบการณ์และความรู้อีกมากมายที่ให้การสนับสนุนแนวทางของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากนักวิชาการแล้วยังนักกฎหมายที่เป็น ผู้พิพากษา,ทนายความและพนักงานสอบสวนระดับสารวัตรและแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาและปัญญาเป็นเลิศ   ยังมีนักการเมือง นักเคลื่อนไหวทางการเมือง มีนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพและบุคคลในอาชีพอื่นๆอีกมากมาย
        คำถามโดยสรุปในภาพรวมแล้วบุคคลในระดับมันสมองของชาติที่กล่าวมา มีความฉลาดน้อยกว่า
นายเสคสัณฑ์  ประเสิด  ..กระดาษเปื้อนน้ำหมึกแห่งเบาะเสื่อมหรือ” ???
           ดังที่กล่าวแล้วว่า ความคิดในทางก้าวหน้าเพื่อการสร้างสันติภาพ ตามแบบและวิธีการที่คนฉลาดจากหลากหลายอาชีพที่กล่าวมา..เขาเข้าใจ เขามองไกล และเขามองเห็น และเขามีใจใสสะอาดบริสุทธิ์ เขาเหล่านั้น มีแรงจูงใจที่ดีจึงยินดีรับปริญญา ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ไม่มีแม้แต่ท่านเดียวที่มีแรงจูงใจที่ชั่ว แล้วมารับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย แต่มีคนเดียวที่มีแรงจูงใจที่ชั่วซึ่งปนอยู่กับผู้รับปริญญา และซาตานดลใจให้เนรคุณต่อมหาวิทยาลัย ดังเช่นอุปนิสัยที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอาจิณและหากินไม่สุจริตอยู่เนืองๆ
           จึงอยากถามนาย เสคสัณฑ์ ประเสิดว่า นายเสคสัณฑ์ ประเสิด เป็นผู้หนึ่งซึ่งสวมครุยของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก รับปริญญากิตติมศักดิ์ ที่วัดแห่งหนึ่ง และสวมครุยของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมในวันแห่งความผิดหวังที่สนามกอล์ฟ กัซซัน .ลำพูน และสวมครุยในวันมอบปริญญาบัตร โดยเป็นแขกพิเศษของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ที่วิทยาเขตกรุงเทพฯ....ใช่หรือไม่?
           เป็นการสวมครุยเพื่อเจตนาปลอมตัวเป็นนักสืบ หรือ..???นายเสคสัณฑ์ ประเสิด ย่อมรู้ดีว่า ความชั่วคืออะไร และความดีเป็นอย่างไร ความจริงเป็นอย่างไร,ความเท็จเป็นอย่างไร
           เพียงแค่แรงจูงใจในการพยายามทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และให้ร้ายผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนั้น เป็นแรงจูงใจมาจากความชั่ว ความโลภและความแค้นอันเนื่องจากความผิดหวังที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกเท่านั้นเอง
           และความหวังจะล้มมหาวิทยาลัย หรือทำลายผู้บริหาร คงจะต้องใช้เวลาอีกนานและใครจะเป็นแนวร่วม หรือเป็นผู้สนับสนุนก็แล้วแต่เวรกรรมจะนำพา เพราะผู้รับปริญญา ของมหาวิทยาลัยทุกคนเป็นคนดี ที่มีแต่ความภูมิใจ และความสุข
เหตุใด นายเสคสัณฑ์ ประเสิด จึงยังมองไม่เห็นทางสว่าง..เหตุเพราะจิตชั่วที่กำลังพัฒนา สู่ความเป็นผู้มีจิตเสื่อม..นั่นเอง
           ถึงแม้จะใช้วิชามาร จากจิตชั่ว ที่พยายามมั่วข้อมูลและปล่อยข่าวมั่วๆให้หน่วยงานราชการใดหรือจะ ปฏิบัติการใดๆ ด้วยความลืมตัวหลอกตนจนเพลี่ยงพล้ำจนอาจจะเกิดเป็นคดีขึ้นสู่ศาล...ก็มิได้หมายความว่าคดีจะถึงที่สุดได้โดยง่ายจนกว่าจะถึงศาลฎีกาและอาจจะเป็นตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ หรือเป็นคดีใหม่ของประเทศที่มีจำเลยหรือผู้ถูกร้องเป็นผู้ขัดขวางการสร้างสันติภาพโลก ก็มิอาจที่ใครจะคาดเดาได้ แต่ความดีย่อมชนะความชั่วอย่างแน่นอน
        ทั้งหมดที่กล่าวมา ถ้าไม่สำนึกก็คงต้องท่องคำพระ “กัมมุนาวัตตะติโลโก”(สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม)
สา.......ธุ
เหล็กไหล พญานาค

5 ความคิดเห็น:

 1. http://sekson-borsae.blogspot.com/2013/02/blog-post_26.html ผู้มีวิจารณญาณจะทราบดี สิ่งไหนเท็จ สิ่งไหนจริง ถูกต้องคือถูกกฎหมาย มิใช่ถูกใจ

  ตอบลบ
 2. ดำเนินคดีแล้ว คดีอาญาที่ 739/2556 โปรดติดตามตอนต่อไป

  ตอบลบ
 3. ประเทศไทยมีกฎหมาย.. หนึ่งในนั้นคือ "มหาวิทยาลัย" จะเป็นมหาวิทยาลัยได้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยอย่างเป็นทางการ แล้วมหาวิทบาลัยสันติภาพโลก ได้รับอนุญาตแล้วหรือยัง?? ไหนล่ะ.. ใบอนุญาต?? ไหนล่ะ?? การเคารพกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของ "สันติภาพโลก" แบบที่พยายามป่าวประกาศเจตนารมณ์ของตนเองอยู่ แค่รักษากฎหมายง่ายๆด้วยการทำตามกฎไม่ได้ ก็อย่าได้เรียกตัวเองว่าเป็นผุ้รักสันติภาพ อย่าได้อุปโลกตนเป็นผู้เที่ยวแจกเกียรติบัตรลงวให้คนเขลาเลย....

  ตอบลบ
 4. คุณเสกสรรทำถูกแล้ว... ช่วยเปิดโปงและช่วยเหลือคนโง่ได้อีกหลายคน

  ตอบลบ
 5. ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก
  โปรดติดต่อ ศรีไพร ประสาทสงค์ โทรศัพท์ 089-090-0376

  ตอบลบ